Книги по бизнесу и учебники по экономике. 3 300 книг, 1800 авторов.

» раздел Бизнес-книги

Топ книг за неделю


Книги по году издания


Книги раздела "Бизнес-книги"


бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
  • 28 марта 2017, 04:05
скачать книгу Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses автора Mari-Liis Ivask

Раздел: Корпоративная культура, Бизнес-книги


brošüüris antakse ülevaade kaubanduses, toitlustuses ja majutuses esinevatest ohuteguritest – kuidas neid ära tunda ja mida teha, et need mõjutaksid töötajate tervist võimalikult vähe. Käsitlemist leiavad tööd, mis on seotud põhiliselt istumise või seismisega, raskuste käsitsi teisaldamine, psühholoogilised ohutegurid, liikumisteede korrashoid, töövahendite ohutus, kemikaalide kasutamine ja mitmed muud teemad. Samuti antakse nõu esmaabi ja tervisekontrolli korraldamiseks ja olmeruumide...
  • 28 марта 2017, 04:04
скачать книгу Безопасность и гигиена труда в торговле, общественном питании и гостиничном хозяйстве автора Mari-Liis Ivask

Раздел: Зарубежная деловая литература, Бизнес-книги


В брошюре дан обзор рискам, которые могут возникнуть на предприятиях торговли, общественного питания и в гостиницах – как их распознать и что сделать для того, чтобы снизить до минимума их влияние на здоровье работников. Будут рассмотрены виды деятельности, которые связаны с сидячей работой, работой на ногах, подъёмом тяжестей вручную, психологические факторы риска, безопасность предметов труда и многое другое. Будут даны советы по организации оказания первой помощи и проверки здоровья, а также обстановке рабочих...
  • 28 марта 2017, 04:04
скачать книгу Uus töötaja ettevõttes автора Pavel Neenu

Раздел: Зарубежная деловая литература, Бизнес-книги


Brošüüri eesmärk on selgitada, kuidas saada uuest töötajast vanaks olijaks ja sealjuures terveks jääda. Lisaks antakse ülevaade töölepingust, muudest kokkulepetest, dokumentidest ja tingimustest, millega tasub arvestada. Samuti saab teavet juhendamise ja väljaõppe korraldamise, töökoha ja -vahendite uuele tulijale sobivaks kohandamise, tervisekontrolli jm vajaliku...
  • 28 марта 2017, 04:04
скачать книгу New Employer in a Company автора Pavel Neenu

Раздел: Зарубежная деловая литература, Бизнес-книги


This booklet gives an overview of the employment contract and other agreements, documents and conditions that must be taken into consideration. It also provides information on the organisation of training, adjusting the workplace and tools suitable for the newcomer, healthcare, and other necessary...
  • 28 марта 2017, 04:01
скачать книгу Sprint. Kuidas kõigest viie päevaga lahendada suuri probleeme ja proovida läbi uusi ideid автора Jake Knapp

Раздел: Зарубежная деловая литература, Бизнес-книги


+12
New York Timesi ja Wall Street Journali menuk Kolm firma Google Ventures idufirmade nõustajat Jake Knapp, John Zeratsky ja Braden Kowitz on ideede läbiproovimiseks ja keeruliste küsimuste lahendamiseks välja töötanud unikaalse viiepäevase programmi, mida on tõestatud juba enam kui sajas ettevõttes. Ettevõtjad ja juhid on tihti keeruliste küsimustega silmitsi. Sageli panustatakse ideesse või tootesse väga palju, enne kui hakatakse seda sihtrühma peal katsetama ja avastatakse suuri puudusi. Millele keskendada oma pingutused ja millest alustada? Kuidas meie idee tegelikkuses välja kukub? Kui palju koosolekuid ja arutelusid tuleb pidada, et olla õiges otsuses kindel? Sprint annab nendele tähtsatele küsimustele selge vastuse. Kui kasutada õigeid nippe, on võimalik viie päeva jooksul leida hea lahendus: probleem kaardistatakse, visandatakse võimalikud lahendused, valitakse neist parim, valmistatakse prototüüp ja katsetatakse seda sihtrühma peal. Sprint on praktiline juhend, mis aitab leida vastused kriitilistele äriküsimustele. See raamat on kõigile, kellel on käeulatuses suur võimalus, probleem või idee, millele tuleb kiiresti vastus leida. „Lugege seda raamatut ja tehke nii, nagu see ütleb, kui tahate luua kiiremini paremaid tooteid.“ – Ev Williams, Mediumi, Bloggeri ja Twitteri asutaja “Sprint pakub ideede proovimiseks ülitõhusat valemit, mis toimib nii idufirmas kui suures organisatsioonis. Viie päeva jooksul liigutakse ideest prototüübini ja jõutakse otsuseni. See aitab sul ja su meeskonnal hoida kokku loendamatuid tunde ja dollareid. See on iga valdkonna ettevõtjate kohustuslik lugemisvara.” ‒ Eric Ries, „Nutika idufirma“...
  • 27 марта 2017, 04:00
скачать книгу Человек решающий. Как построить организацию будущего, где решения принимает каждый автора Деннис Бакке

Раздел: Управление и подбор персонала, Бизнес-книги


+12
Эта книга – бизнес-роман, основанный на опыте Денниса Бакке, в котором он показывает, как делегирование решений людям, которые находятся «в поле», может изменить вашу компанию. Книга поможет вам раскрывать потенциал каждого вашего сотрудника. На русском языке публикуется...
  • 27 марта 2017, 04:00
скачать книгу Экономика будущего. Есть ли у России шанс? автора Сергей Глазьев

Раздел: Экономика, Бизнес-книги


+16
Новая книга академика Сергея Глазьева ставит вопрос ребром: почему при объективной возможности роста экономики с темпом не менее 8 % в год страна с избыточными золотовалютными резервами, положительным торговым сальдо, богатыми природными ресурсами и мощным промышленным потенциалом скатывается в кризисное состояние, оказываясь на периферии мировой экономики? В результате чего возникает катастрофическая для многих производственных предприятий ситуация? Виной ли тому западные санкции или решения денежных властей России рушат экономику нашей страны сильнее любых внешних обстоятельств? Впервые читатель может увидеть целостную картину формирования экономической политики как результирующей экономических интересов, которая направляется офшорной олигархией в ущерб интересам страны и влечет деградацию российской экономики, которая уже много лет является финансовым, сырьевым и интеллектуальным донором западной финансово-экономической системы. Автор проводит читателя по закулисью отечественной политэкономии, обосновывая необходимость альтернативных решений. Предлагает план опережающего развития России на основе активизации имеющегося научно-производственного и интеллектуального потенциала, усиления ее конкурентных преимуществ на перспективных направлениях роста, превращения России в новый центр мировой экономики. Впервые экономический труд читается как политический детектив. Приятного прочтения и сильных...
  • 27 марта 2017, 04:00
скачать книгу Fish!-революция. Проверенный способ победить рутину на работе и создать команду мечты автора Джон Кристенсен

Раздел: Управление и подбор персонала, Бизнес-книги


+16
Это история не про рыбу. Это история про офисную революцию. Про то, как один человек может совершить переворот в умах своих коллег и превратить скучную работу в ежедневный праздник, а равнодушных менеджеров – в команду мечты. И все благодаря опыту продавцов всемирно известного рыбного рынка в Сиэтле, их оптимизму, энтузиазму, чувству юмора и четырем простым принципам, лежащим в основе FISH! –...
  • 27 марта 2017, 04:00
скачать книгу Когда гений терпит поражение автора Роджер Ловенстайн

Раздел: Зарубежная деловая литература, Бизнес-книги


+16
Вместе с «Покером лжецов» Майкла Льюиса (М.: Издательство «Олимп – Бизнес», – 2017) эта книга составляет своеобразную дилогию. Одни найдут в ней документальную историю взлета и падения компании LTCM, описание и анализ ее деятельности. Другие усмотрят интерпретацию вечного сюжета о конфликте разума и азарта, о несовпадении благих намерений одних с алчными интересами других. Перед нами увлекательный рассказ о попытке группы ученых и нобелевских лауреатов применить закон больших чисел на рынке облигаций, но вместе с тем – притча о человеческих страстях и пороках. Один нюанс этой истории будет особенно любопытен российскому читателю: августовский дефолт 1998 года в России, оказавшийся непредсказуемым и непостижимым даже для лауреатов Нобелевской премии. Книга предназначена для широкого круга...
  • 26 марта 2017, 04:01
скачать книгу Блокчейн. Схема новой экономики автора Мелани Свон

Раздел: Зарубежная деловая литература, Бизнес-книги


+12
Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. В их числе: финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях и организациях смешанного типа. По сути, блокчейн – это новая организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. Возможно даже, что это наше будущее, о котором полезно узнать уже сегодня. Книга адресована тем, кто интересуется финансовыми инструментами и технологическими инновациями, в частности...
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle